CÁC TCVN VỀ HỆ THỐNG BÁO CHÁY-DOWNLOAD

1.TCVN 5738:2001  Hệ thống báo cháy tự động – Yêu cầu kỹ thuật

2.TCVN 7568-1:2006 Hệ thống báo cháy – Phần 1: Quy định chung và định nghĩa

3.TCVN 7568-2:2013 Hệ thống báo cháy – Phần 2: Trung tâm báo cháy

4.TCVN 7568-3:2010 Hệ thống báo cháy – Phần 3: Thiết bị báo cháy bằng âm thanh

5.TCVN 7568-4:2013 – Hệ thống báo cháy – Phần 4: Thiết bị cấp nguồn

6.TCVN 7568-5:2013 – Hệ thống báo cháy – Phần 5: Đầu báo cháy kiểu điểm

7.TCVN 7568-6:2013 – Hệ thống báo cháy – Phần 6: Đầu báo cháy khí Cacbon Monoxit dùng pin điện hóa

8.TCVN 7568-7:2015 – Hệ thống báo cháy – Phần 7: Đầu báo cháy khói kiểu điểm sử dụng ánh sáng , ánh sáng tán xạ hoặc Ion hóa

9. TCVN 7568-8:2015 – Hệ thống báo cháy – Phần 8: Đầu báo cháy kiểu điểm sử dụng cảm biến Cacbon Monoxit kết hợp với cảm biến nhiệt

10.TCVN 7568-9:2015 – Hệ thống báo cháy – Phần 9: Đám cháy thử nghiệm cho các đầu báo cháy

11.TCVN 7568-10:2015 – Hệ thống báo cháy – Phần 10: Đầu báo cháy lửa kiểu điểm

12. TCVN 7568-11:2015 – Hệ thống báo cháy – Phần 11: Hộp nút ấn báo cháy

13.TCVN 7568-12:2015 – Hệ thống báo cháy – Phần 12:Đầu báo cháy kiểu điểm sử dụng cảm biến cảm biến Cacbon Monoxit kết hợp với cảm biến nhiệt

14.TCVN 7568-13:2015 – Hệ thống báo cháy – Phần 13: Đánh giá tính thương thích của các bộ phận trong hệ thống

15.TCVN 7568-14:2015 – Hệ thống báo cháy – Phần 14: Thiết kế, lắp đặt , vận hành và bảo dưỡng các hệ thống báo cháy trong nhà và xung quanh tòa nhà

16.TCVN 7568-15:2015 – Hệ thống báo cháy – Phần 15: Đầu báo cháy kiểu điểm sử dụng cảm biến khói và cảm biến nhiệt

Báo cháy không dây FireSmart