Hướng dẫn thi công các hệ thống báo cháy

HƯỚNG DẪN THI CÔNG HỆ THỐNG BÁO CHÁY

  • Thi công đặt hệ thống báo cháy là quá trình cài đặt các thiết bị và thành phần của hệ thống báo cháy trong một công trình xây dựng, tòa nhà cao tầng, nhà kho, hoặc bất kỳ công trình xây dựng nào để đảm bảo an toàn cháy nổ.
  • Hệ thống báo cháy có nhiệm vụ phát hiện và cảnh báo sớm về nguy cơ cháy nổ, giúp người dùng và cơ quan chức năng có thời gian phản ứng và ứng phó kịp thời.
  • Dưới đây là hướng dẫn  thi công hệ thống báo cháy của Firesmart.

A,HƯỚNG DẪN THI CÔNG HỆ THỐNG BÁO CHÁY CÓ DÂY THÔNG THƯỜNG

 

1, Chuẩn bị thiết bị, vật tư và lên kế hoạch

Thiết kế hệ thống báo cháy: Bước đầu tiên là tiến hành thiết kế hệ thống báo cháy dựa trên yêu cầu của công trình, quy định và tiêu chuẩn an toàn. Thiết kế bao gồm việc xác định vị trí lắp đặt cảm biến khói, nhiệt (đầu báo khói, đầu báo nhiệt), đèn báo cháy, bộ trung tâm điều khiển (tủ trung tâm báo cháy), bộ báo động, và các thành phần khác. Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 3890:2023

Lựa chọn thiết bị: Dựa trên thiết kế, lựa chọn các thiết bị báo cháy phù hợp với yêu cầu của công trình. Đảm bảo rằng các thiết bị được chọn tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn TCVN 5738:2021.

Lập kế hoạch lắp đặt: Xác định lịch trình lắp đặt, vị trí cụ thể của các thiết bị, và phương pháp lắp đặt. Lập kế hoạch này cần được thống nhất với các đối tác khác trong công trình để tránh xung đột.

2, Bắt đầu lắp đặt dựa trên kế hoạch đã lập

Lắp đặt thiết bị: Bắt đầu quá trình lắp đặt các thiết bị báo cháy theo kế hoạch đã thiết lập. Các đầu báo khói, đầu báo nhiệt, đèn báo cháy và các thiết bị khác sẽ được gắn vào vị trí đã xác định trong thiết kế.

Lắp đặt hệ thống cáp: Thi công việc lắp đặt dây cáp điện để kết nối các thiết bị với tủ trung tâm báo cháy. Cáp cần được lắp đặt một cách chính xác và an toàn.

Lắp đặt bộ trung tâm điều khiển: Lắp đặt tủ trung tâm báo cháy tại vị trí đã thiết kế. Tủ trung tâm báo cháy sẽ quản lý và điều khiển tất cả các thiết bị trong hệ thống báo cháy.

3, Kiểm tra hệ thống và hướng dẫn người sử dụng hệ thống

Kiểm tra hệ thống: Sau khi lắp đặt, tiến hành kiểm tra hệ thống bằng cách kích hoạt thử đầu báo khói, đầu báo nhiệt và các thiết bị báo động khác để đảm bảo rằng hệ thống hoạt động chính xác.

Kiểm tra nghiệm toàn bộ hệ thống: Tiến hành kiểm tra nghiệm toàn bộ hệ thống báo cháy để đảm bảo rằng tất cả các thành phần hoạt động tốt và liên kết với nhau đúng cách.

Hướng dẫn sử dụng: Cung cấp hướng dẫn cho người sử dụng về cách sử dụng hệ thống, cách kiểm tra định kỳ và bảo trì, cũng như cách ứng phó trong trường hợp xảy ra sự cố.

4, Bàn giao

Hoàn thành và bàn giao: Sau khi hoàn thành kiểm tra và đảm bảo rằng hệ thống hoạt động tốt, công trình sẽ được bàn giao cho chủ sở hữu hoặc quản lý tòa nhà.

Lưu ý rằng quá trình này có thể thay đổi tùy theo loại công trình và yêu cầu cụ thể, và luôn cần tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn an toàn.

B, HƯỚNG DẪN THI CÔNG HỆ THỐNG BÁO CHÁY TỰ ĐỘNG KHÔNG DÂY

hệ thống báo cháy tự động

Hướng dẫn Thi công  hệ thống báo cháy tự động không dây có thể đơn giản hơn so với hệ thống báo cháy có dây thông thường, vì nó không yêu cầu việc kéo dây cáp điện từ các thiết bị đến tủ trung tâm báo cháy. Dưới đây là hướng dẫn thi công hệ thống báo cháy tự động không dây:

Thiết kế hệ thống báo cháy tự động không dây: Như với bất kỳ hệ thống nào, bắt đầu bằng việc thiết kế hệ thống báo cháy tự động không dây dựa trên yêu cầu của công trình và các quy định an toàn. Xác định vị trí lắp đặt đầu báo khói địa chỉ không dây, đầu báo nhiệt địa chỉ không dây, tủ trung tâm báo cháy địa chỉ không dây và các thành phần khác.

1, Chuẩn bị thiết bị và lên kế hoạch

Lựa chọn thiết bị không dây: Lựa chọn các thiết bị báo cháy không dây địa chỉ của FireSmart phù hợp với yêu cầu của công trình. Đảm bảo các thiết bị của Firesmart tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn TCVN 3890:2023 TCVN 5738:2021

Lập kế hoạch lắp đặt: Xác định lịch trình lắp đặt, vị trí cụ thể của các thiết bị, và phương pháp lắp đặt. Lập kế hoạch này cần được thống nhất với các đối tác khác trong công trình.

2, Bắt đầu lắp đặt dựa trên kế hoạch đã lập

Lắp đặt thiết bị không dây: Bắt đầu quá trình lắp đặt các thiết bị không dây theo kế hoạch đã thiết lập. Các đầu báo khói, nhiệt, tủ trung tâm báo cháy và các thiết bị khác sẽ được gắn vào vị trí đã xác định trong thiết kế.

Lập trình và kết nối: Các thiết bị không dây cần được lập trình và kết nối với bộ trung tâm điều khiển. Quá trình này sẽ đảm bảo rằng tất cả các thiết bị hoạt động chính xác và có thể truyền thông với nhau.

3, Kiểm tra hệ thống và hướng dẫn người sử dụng hệ thống

Kiểm tra hệ thống: Tiến hành kiểm tra hệ thống bằng cách kích hoạt thử các cảm biến khói, nhiệt và các thiết bị báo động khác để đảm bảo rằng hệ thống hoạt động chính xác.

Kiểm tra nghiệm toàn bộ hệ thống: Tiến hành kiểm tra nghiệm toàn bộ hệ thống báo cháy để đảm bảo rằng tất cả các thành phần hoạt động tốt và liên kết với nhau đúng cách.

Hướng dẫn sử dụng: Cung cấp hướng dẫn cho người sử dụng về cách sử dụng hệ thống, cách kiểm tra định kỳ và bảo trì, cũng như cách ứng phó trong trường hợp xảy ra sự cố.

4, Bàn giao

Hoàn thành và bàn giao: Sau khi hoàn thành kiểm tra và đảm bảo rằng hệ thống hoạt động tốt, công trình sẽ được bàn giao cho chủ sở hữu hoặc quản lý tòa nhà.

Lưu ý rằng việc lựa chọn các thiết bị không dây phù hợp và thực hiện các bước cài đặt cần được thực hiện cẩn thận để đảm bảo tính ổn định và độ tin cậy của hệ thống báo cháy tự động không dây.

C,HƯỚNG DẪN THI CÔNG HỆ THỐNG BÁO CHÁY CỤC BỘ

Hướng dẫn Thi công hệ thống báo cháy cục bộ (local fire alarm system) thường áp dụng cho các công trình nhỏ, ví dụ như các tòa nhà dân dụng, văn phòng, cửa hàng nhỏ, hay các căn hộ. Hệ thống này thông báo sự cố cháy tại chính tòa nhà hoặc khu vực đang giám sát. Để đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 3890:2023.

  • Dưới đây là các hướng dẫn thi công hệ thống báo cháy cục bộ:

Thiết kế hệ thống báo cháy cục bộ: Đầu tiên, bạn cần thực hiện thiết kế hệ thống báo cháy cục bộ dựa trên yêu cầu của công trình và các quy định về an toàn. Xác định vị trí lắp đặt cảm biến khói, nhiệt, đèn báo cháy và các thiết bị báo động khác.

1, Chuẩn bị thiết bị và lên kế hoạch

Lựa chọn thiết bị: Chọn các thiết bị báo cháy phù hợp với yêu cầu của công trình. Các thiết bị này bao gồm đầu báo khói liên động cục bộ, đầu báo nhiệt liên động cục bộ, bộ thiết bị truyền tin báo sự cố, đèn báo cháy, và thiết bị âm thanh báo động.

Lập kế hoạch lắp đặt: Xác định vị trí chính xác của các thiết bị dựa trên thiết kế. Lập kế hoạch lắp đặt để đảm bảo tính hiệu quả và an toàn trong quá trình thực hiện.

2, Bắt đầu lắp đặt dựa trên kế hoạch đã lập

Lắp đặt thiết bị: Tiến hành lắp đặt các thiết bị theo kế hoạch đã thiết lập. Đảm bảo rằng các đầu báo khói, nhiệt và đèn báo cháy được gắn vào vị trí chính xác và an toàn.

Lập trình và kết nối: Các thiết bị cần được lập trình và kết nối với bộ thiết bị truyền tin báo sự cố.

3, Kiểm tra hệ thống và hướng dẫn người sử dụng hệ thống

Kiểm tra hệ thống: Tiến hành kiểm tra hệ thống bằng cách kích hoạt thử các cảm biến khói, nhiệt và các thiết bị báo động khác để đảm bảo rằng hệ thống hoạt động chính xác.

Kiểm tra nghiệm toàn bộ hệ thống: Tiến hành kiểm tra nghiệm toàn bộ hệ thống để đảm bảo rằng tất cả các thành phần hoạt động tốt và liên kết với nhau đúng cách.

Hướng dẫn sử dụng: Cung cấp hướng dẫn cho người sử dụng về cách sử dụng hệ thống, cách kiểm tra định kỳ và bảo trì, cũng như cách ứng phó trong trường hợp xảy ra sự cố.

4, Bàn giao

Hoàn thành và bàn giao: Sau khi hoàn thành kiểm tra và đảm bảo rằng hệ thống hoạt động tốt, công trình sẽ được bàn giao cho chủ sở hữu hoặc quản lý tòa nhà.Với hệ thống báo cháy cục bộ, việc cài đặt thường đơn giản hơn so với các hệ thống phức tạp hơn và không yêu cầu việc lắp đặt cáp điện dài.Tuy nhiên, vẫn cần đảm bảo rằng các thiết bị được lắp đặt và hoạt động đúng cách để đảm bảo an toàn cho tòa nhà và người dùng.

Xem thêm tại:

Hệ thống báo cháy không dây địa chỉ của FireSmart