Chưa được phân loại

tiêu chuẩn UL/FM

Tiêu chuẩn UL/FM là gì và ý nghĩa trong PCCC

Tiêu chuẩn UL/FM là gì và ý nghĩa trong PCCC Sản phẩm đạt tiêu chuẩn UL/FM luôn được đánh giá...
đầu phun protector

Đầu phun Protector cho hệ thống chữa cháy tự động

1.Đầu phun Protector - Đầu phun Protector được sử dụng trong hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler, đây là...