FSH-001

Đầu báo nhiệt thông thường FSH-001 FireSmart

Hướng dẫn sử dụng đầu báo nhiệt thông thường FSH FireSmart

1. MÔ TẢ CHUNG Model: FSH-001 và FSH-002 Đầu báo cháy được thiết kế để cảnh báo cháy sớm khi...