PCCC tỉnh Bình Phước

Thông tin Cảnh sát PCCC CNCH và công ty PCCC tỉnh Bình Phước

Thông tin PCCC tỉnh Bình Phước: Sáng 28.6, một vụ cháy kho chứa hạt điều tại trạm cân Thành Nam...