PCCC tỉnh Vĩnh Phúc

Thông tin Cảnh sát PCCC CNCH và công ty PCCC tỉnh Vĩnh Phúc

Thông tin PCCC tỉnh Vĩnh Phúc: Ngày  01/09/2021, Ngọn lửa phát ra từ một cửa hàng bán xe máy trên...