Tài liệu báo cháy FireSmart

Đầu báo nhiệt đa điểm FireSmart

Giới thiệu thiết bị báo nhiệt đa điểm FireSmart

1. MÔ TẢ CHUNG Thiết bị báo cháy nhiệt đa điểm là thiết bị cảnh báo cháy sớm thông qua...
CÁC TCVN VỀ HỆ THỐNG BÁO CHÁY

CÁC TCVN VỀ HỆ THỐNG BÁO CHÁY-DOWNLOAD

1.TCVN 5738:2001  Hệ thống báo cháy tự động – Yêu cầu kỹ thuật 2.TCVN 7568-1:2006 Hệ thống báo cháy – Phần 1:...
Catalogue hệ thống báo cháy

CATALOGUE BÁO CHÁY FIRESMART-DOWNLOAD

CATALOGUE BÁO CHÁY HỆ KÊNH VÙNG Tủ báo cháy 2-4-5-8 kênh FCP FireSmart FCP-2C / FCP-4C / FCP-5C / FCP-8C...