Catalogue báo cháy Firesmart-Download

CATALOGUE BÁO CHÁY HỆ KÊNH VÙNG
Tủ trung tâm báo cháy 8 kênh, 16 kênh, 24 kênh, 32 kênh, 40 kênh và 48 kênh FSP-8 đến FSP-40
Tủ trung tâm báo cháy 2 – 4 – 8 kênh FCP-2C / FCP-4C / FCP-8C
Hộp tổ hợp chuông – đèn – nút nhấn FSMBL-02
Đầu báo khói quang FSS-001
Đầu báo nhiệt cố định/ gia tăng FSH-001 / FSH-002
CATALOG HỆ THỐNG BÁO CHÁY ĐỊA CHỈ KHÔNG DÂY
Tủ trung tâm báo cháy không dây WCP-1
Đầu báo khói không dây địa chỉ WSD-1
Đầu báo nhiệt không dây địa chỉ WHD-1
Hộp tổ hợp chuông – đèn – nút nhấn không dây FSMBL-1
Thiết bị cảnh báo cháy sớm qua điện thoại
Đầu báo khói độc lập – liên động – có sim điện thoại
Đầu báo nhiệt độc lập – liên động – có sim điện thoại