CATALOGUE BÁO CHÁY FIRESMART-DOWNLOAD

CATALOGUE BÁO CHÁY HỆ KÊNH VÙNG
Tủ báo cháy 2-4-5-8 kênh FCP FireSmart FCP-2C / FCP-4C / FCP-5C / FCP-8C
Tủ trung tâm báo cháy FSP FireSmart FSP-8L đến FSP-40L
Đầu báo khói thông thường FSS-001 FireSmart FSS-001
Đầu báo nhiệt thông thường FSH FireSmart FSH-001 / FSH-002
Còi đèn báo cháy kết hợp FSBL -001 FireSmart FSBL -001
Đèn báo cháy FSL-001 FireSmart FSL-001
Nút nhấn báo cháy FSM-001 FireSmart FSM-001
CATALOG HỆ THỐNG BÁO CHÁY ĐỊA CHỈ KHÔNG DÂY
Tủ trung tâm báo cháy không dây WCP-1 FireSmart WCP-1
Hộp tổ hợp chuông – đèn – nút nhấn báo cháy FireSmart FSMBL-001
Đầu báo khói không dây địa chỉ  WSD-1 FireSmart WSD-1
Đầu báo nhiệt không dây địa chỉ WHD-1 FireSmart WHD-1
Đầu báo khói không dây độc lập FS-SS-001 FireSmart FS-SS-001
Đầu báo khói không dây độc lập liên động FS-SS-002 FireSmart FS-SS-002
CATALOG THIẾT BỊ CẢNH BÁO CHÁY SỚM
Thiết bị cảnh báo cháy sớm FS-001 FireSmart FS-001
Thiết bị truyền tin báo cháy FCOM-001 FireSmart FCOM-001
Module truyền thông mạng SCM/MCM FireSmart SFC-SCM/MCM
CATALOG ĐÈN CHỈ DẪN VÀ ĐÈN SỰ CỐ
Đèn chiếu sáng sự cố Vina-E FireSmart Vina-E
Đèn chỉ dẫn thoát nạn E132 FireSmart E132