Bảo trì hệ thống phòng cháy chữa cháy

Bảo trì bảo dưỡng pccc

Bảo trì hệ thống phòng cháy chữa cháy

Việc kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện, thiết bị PCCC được lắp đặt tại cơ sở thực hiện theo quy...