Bảo trì hệ thống phòng cháy chữa cháy

Việc kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện, thiết bị PCCC được lắp đặt tại cơ sở thực hiện theo quy định tại Thông tư số 52/2014/TT-BCA ngày 28/10/2014 của Bộ Công an và TCVN 3890:2009 – Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng.  Theo quy định tại Điều 4.8 TCVN 3890:2009: “Việc kiểm tra bảo dưỡng phương tiện, thiết bị PCCC phải do các tổ chức chuyên môn hoặc nhân viên kỹ thuật an toàn PCCC của cơ sở thực hiện. Những người làm việc này phải được huấn luyện và có trình độ chuyên môn phù hợp”.

Công ty Cp Phòng cháy chữa cháy Thăng Long là nhà thầu bảo trì chuyên nghiệp, lâu năm kinh nghiệm và có đầy đủ chức năng, chứng chỉ, giấy phép hành nghề theo quy định của pháp luật.

Một số nội dung cơ bản trong gói dịch vụ bảo trì hệ thống PCCC:

1. Bảo dưỡng bảo trì tủ trung tâm báo cháy

 • Kiểm tra, đánh giá tín hiệu của bo mạch chính của tủ trung tâm báo cháy
 • Kiểm tra nguồn điện của tủ trung tâm
 • Lập trình lại các tín hiệu điều khiển trong trường hợp cần thiết
 • Vệ sinh, thổi bụi các tiếp điểm trên tủ trung tâm
 • Chạy kiểm tra toàn bộ chức năng của tủ

2. Bảo dưỡng bảo trì hệ thống cáp tín hiệu

 • Kiểm tra, đánh giá các cáp tín hiệu
 • Kiểm tra các đầu nối cáp tín hiệu
 • Cập nhật sơ đồ thiết bị trong trường hợp cần thiết

3. Bảo dưỡng bảo trì hệ thống bơm chữa cháy

 • Kiểm tra, đánh giá các tủ điều khiển bơm chữa cháy
 • Kiểm tra nguồn điện cung cấp cho hệ thống bơm chữa cháy
 • Kiểm tra tình trạng quá tải và quá nhiệt của bơm
 • Kiểm tra các thiết bị liên quan đến hệ thống bơm như CB, Rơ le, bộ xạc…

4. Bảo dưỡng bảo trì hệ thống bơm điện, bơm bù áp

 • Kiểm tra, đánh giá tình trạng của hệ thống máy bơm điện
 • Kiểm tra, đánh giá tình trạng của hệ thống bơm dầu diesel
 • Khắc phục các lỗi liên quan đến hệ thống bơm như rò rỉ dầu nhớt hay rò rỉ nước
 • Kiểm tra và đánh giá bình đề.

5. Kiểm tra, bảo dưỡng bảo trì hệ thống đường ống cứu hỏa

 • Kiểm tra và khắc phục tình trạng rò rỉ nước (nếu có)
 • Kiểm tra các vị trí khóa nước
 • Kiểm tra tình trạng hoạt động của đồng hồ đo áp suất nước
 • Kiểm tra, khắc phục lỗi tại hệ thống vòi phun nước (nếu có)

6. Bảo dưỡng bảo trì hệ thống chữa cháy Sprinkler 

 • Kiểm tra chức năng và vệ sinh hệ thống Sprinkler
 • Kiểm tra, đánh giá van nước và chuông báo của trạm bơm nước
 • Xả nước cũ và thay nước mới

7. Bảo dưỡng bảo trì hệ thống chữa cháy vách tường

 • Kiểm tra, đánh giá các cuộn vòi bằng cách xem xét bằng mắt và chạy thử chế độ phun nước
 • Kiểm tra và khắc phục các lỗi phát hiện đối với các van nước

8. Bảo dưỡng bảo trì hệ thống trụ nước

 • Kiểm tra, đánh giá tình trạng của tất cả các trụ nước
 • Xả thử nước, kiểm tra van và thay thế nước mới

9. Bảo dưỡng bảo trì hệ thống bình chữa cháy cầm tay

 • Kiểm tra, đồng bộ áp suất các bình chữa cháy cầm tay
 • Kiểm tra, đánh giá các niêm phong chì

10. Bảo dưỡng bảo trì hệ thống đầu dò khói

 • Kiểm tra nguồn điện, dây tín hiệu của đầu dò khói
 • Làm sạch các đầu dò khói và tiếp điểm
 • Chạy thử khả năng báo khói của từng đầu dò khói

11. Bảo dưỡng bảo trì hệ thống đèn chớp

 • Kiểm tra, đánh giá nguồn tín hiệu của hệ thống đèn
 • Kiểm tra nguồn điện
 • Làm sạch và chạy thử hệ thống đèn chớp

12. Bảo dưỡng bảo trì hệ thống còi báo cháy và hệ thống nút khẩn cấp

 • Kiểm tra, đánh giá nguồn điện, nguồn tín hiệu của hệ thống cói báo cháy, hệ thống nút khẩn cấp
 • Kiểm tra và làm sạch các vị trí tiếp xúc
 • Chạy kiểm tra và khắc phục các lỗi tìm thấy

 

Hướng dẫn sử dụng và tài liệu liên quan: