Hướng dẫn sử dụng thiết bị kiểm định đầu báo FireSmart

1. CẮM NGUỒN ĐIỆN VÀO THIẾT BỊ, BẢNG ĐIỀU KHIỂN SẼ SÁNG ĐỂ CÓ THỂ CHỌN THIẾT BỊ CẦN KIỂM ĐỊNH.

Màn hình cảm ứng

2. CHỌN HẠNG MỤC CẦN KIỂM ĐỊNH.

Chú ý: Ở trong hướng dẫn này chúng tôi sẽ kiểm định thiết bị báo nhiệt cố định và tuân theo tiêu chuẩn A1, A2 của TCVN-7568-1

3. CHỌN VÀ NHẤN VÀO BIỂU TƯỢNG “ĐẦU BÁO NHIỆT CỐ ĐỊNH” TRÊN MÀN HÌNH CẢM ỨNG

Màn hình cảm ứng

Ở bảng này cho phép ta nhập nhiệt độ nhạy cảm tĩnh nhỏ nhất và nhiệt độ nhạy cảm tĩnh lớn nhất. (theo tiêu chuẩn A2 là min= 54°C , max = 70°C)

– Nhấn vào “Nhiệt độ Min” để nhập nhiệt độ nhạy cảm tĩnh nhỏ nhất

– Nhấn vào “Nhiệt độ Max” để nhập nhiệt độ nhạy cảm tĩnh lớn nhất.

– Sau khi hoàn tất việc nhập nhiệt độ nhấn nút “Enter” trên màn hình.

4. BẢNG THÔNG BÁO SẼ HIỆN RA NHƯ SAU:

Màn hình cảm ứng

Giải thích về chức năng có trên bảng điều khiển:

  • Time (s): Là thời gian bắt đầu quá trình kiểm định, nó sẽ dừng khi quá trình kiểm định kết thúc.
  • Cảm biến 1: Đây là nhiệt độ của buồng thử – Tương ứng với nhiệt độ môi trường.
  • Đầu báo 1, Đâu báo 2: Đây là ngưỡng báo cháy của đầu báo: Nếu trong khoảng từ 54 oC – 70 oC (theo TC A2) thì hệ thống sẽ báo PASS còn nếu ngoài dải thì sẽ báo FAIL.
  • START: Nhấn nút này để bắt đầu quá trình kiểm định.
  • STOP: Tạm dừng quá trình kiểm định.
  • EXIT: Thoát ứng dụng kiểm định hiện thời để chọn hạng mục kiểm định khác.

5. NHẤN NÚT START ĐỂ BẮT ĐẦU QUÁ TRÌNH KIỂM ĐỊNH

Màn hình cảm ứng

Sau khoảng thời gian (824s) hệ thống đã kiểm định 2 thiết bị là không đạt chuẩn cho báo sớm hơn so với tiêu chuẩn. (Đầu báo 1 báo cháy ở nhiệt độ 35.5 oC và đầu báo 2 báo ở nhiệt độ 41.7 oC – Ngoài tiêu chuẩn A2.

 6. ĐỂ THOÁT KHỎI ỨNG DỤNG NHẤN EXIT TRÊN MÀN HÌNH CẢM ỨNG.

 

Hướng dẫn sử dụng và tài liệu liên quan: