Hướng dẫn đấu nối chuông, đèn, nút ấn báo cháy

HƯỚNG DẪN ĐẤU NỐI CHUÔNG, ĐÈN, NÚT ẤN BÁO CHÁY

 • đấu nối chuông, đèn, và nút ấn báo cháy là một phần quan trọng trong việc thiết lập hệ thống báo cháy.
 • Lưu ý rằng việc đấu nối có thể thay đổi tùy theo loại thiết bị và hệ thống cụ thể, vì vậy nên luôn tham khảo hướng dẫn của nhà sản xuất và tuân thủ các quy định an toàn.
 • Dưới đây là hướng dẫn đấu nối cơ bản về cách đấu nối các thiết bị này trong một hệ thống báo cháy cơ bản:

1,HƯỚNG DẪN ĐẤU NỐI CHUÔNG, ĐÈN, NÚT ẤN BÁO CHÁY CỦA HỆ THỐNG BÁO CHÁY KÊNH VÙNG

CHÁY CÓ DÂY THÔNG THƯỜNG

Chuông báo cháy:

 • Thường thì chuông báo cháy được cấp nguồn điện bằng nguồn AC (điện lưới) hoặc DC (pin).
 • Đấu nối dây dương (+) và dây âm (-) của chuông đến nguồn điện tương ứng.
 • Trong một hệ thống báo cháy, chuông báo cháy thường được kích hoạt bởi bộ trung tâm điều khiển khi có tín hiệu báo cháy.

Đèn báo cháy:

 • Đèn báo cháy thường sử dụng nguồn AC.
 • Đấu nối dây dương (+) và dây âm (-) của đèn đến nguồn điện tương ứng.
 • Để kích hoạt đèn báo cháy, thông thường nó được kết nối với bộ trung tâm điều khiển hoặc các thiết bị cảm biến trong hệ thống báo cháy.

Nút ấn báo cháy:

 • Nút ấn báo cháy là một thiết bị mà người dùng có thể bấm để tạo ra tín hiệu báo cháy thủ công.
 • Đấu nối dây dương (+) và dây âm (-) của nút ấn báo cháy đến bộ trung tâm điều khiển hoặc các thiết bị cảm biến.
 • Khi nút ấn báo cháy được bấm, nó sẽ kích hoạt bộ trung tâm điều khiển và tạo ra tín hiệu báo cháy.

Lưu ý rằng việc đấu nối dây cần phải được thực hiện chính xác và an toàn. Nếu bạn không có kinh nghiệm hoặc không tự tin trong việc đấu nối, nên tìm đến các nhà thầu chuyên nghiệp hoặc kỹ thuật viên có kinh nghiệm để thực hiện công việc này. Đảm bảo rằng toàn bộ hệ thống báo cháy hoạt động đúng cách và tuân thủ các quy định an toàn.

 • Dưới đây là sơ đồ hướng dẫn đấu nối chuông đèn, nút ấn báo cháy của hệ thống báo cháy có dây thông thường

hướng dẫn đấu nối cho báo cháy 0 dây

2,HƯỚNG DẪN ĐẤU NỐI CHUÔNG, ĐÈN, NÚT ẤN BÁO CHÁY CỦA HỆ THỐNG BÁO CHÁY TỰ ĐỘNG KHÔNG DÂY

 • Đấu nối chuông, đèn và nút ấn báo cháy trong hệ thống báo cháy tự động không dây (hệ thống báo cháy không dây địa chỉ) của Firesmart cũng tương tự như trong hệ thống có dây dây.
 • Tuy nhiên, thay vì sử dụng cáp điện, bạn sẽ sử dụng tín hiệu không dây để kết nối các thiết bị với nhau và với tủ trung tâm báo cháy không dây.
 • Dưới đây là hướng dẫn đấu nối cơ bản trong hệ thống báo cháy tự động không dây:

Chuông báo cháy không dây:

 • Đối với chuông báo cháy không dây, bạn cần xác định đơn vị mà bạn muốn sử dụng làm chuông báo cháy, thường là một thiết bị độc lập với khả năng phát ra âm thanh cảnh báo.
 • Thường thì các thiết bị không dây đều đi kèm với hướng dẫn về cách cài đặt và kết nối. Bạn sẽ cần thực hiện các bước trong hướng dẫn này để kết nối chuông báo cháy với bộ trung tâm điều khiển hoặc thiết bị khác trong hệ thống.

Đèn báo cháy không dây:

 • Đèn báo cháy không dây cũng tương tự như đèn báo cháy dây.
 • Bạn sẽ cần xác định loại đèn báo cháy không dây bạn muốn sử dụng và tuân thủ hướng dẫn đấu nối  kỹ thuật từ nhà sản xuất để kết nối và cấu hình đèn báo cháy với hệ thống.

Nút ấn báo cháy không dây:

 • Nút ấn báo cháy không dây là thiết bị cần được cài đặt sao cho dễ dàng tiếp cận và bấm trong trường hợp cần thiết.
 • Bạn sẽ cần thực hiện việc cài đặt và kết nối nút ấn báo cháy không dây theo hướng dẫn đấu nối từ nhà sản xuất hoặc trong tài liệu kỹ thuật của hệ thống.

Lưu ý rằng việc đấu nối trong hệ thống báo cháy tự động không dây cũng cần tuân thủ hướng dẫn đấu nối của nhà sản xuất và các quy định an toàn.

 • Hệ thống không dây thường dễ dàng cài đặt hơn so với hệ thống dây truyền thống, nhưng vẫn cần thực hiện một cách chính xác để đảm bảo tính ổn định và độ tin cậy của hệ thống báo cháy.

3,HƯỚNG DẪN ĐẤU NỐI CHUÔNG, ĐÈN, NÚT ẤN BÁO CHÁY TỔ LIÊN GIA

Chuông, đèn và nút ấn báo cháy tổ liên gia của Firesmart thường được sử dụng để tạo ra cảnh báo cục bộ trong một khu vực cụ thể trong một tòa nhà hoặc công trình.

 • Dưới đây là hướng dẫn đấu nối cơ bản trong hệ thống báo cháy tổ liên gia:

Chuông báo cháy:

 1. Chuông báo cháy thường được sử dụng để tạo ra âm thanh cảnh báo mạnh mẽ.
 2. Đấu nối dây dương (+) của chuông đến dây dương của nguồn điện hoặc tủ trung tâm báo cháy.
 3. Đấu nối dây âm (-) của chuông đến dây âm của nguồn điện hoặc tủ trung tâm báo cháy.
 4. Khi có tín hiệu báo cháy, chuông sẽ phát ra âm thanh cảnh báo.

Đèn báo cháy:

 1. Đèn báo cháy thường sử dụng nguồn điện AC.
 2. Đấu nối dây dương (+) của đèn đến dây dương của nguồn điện hoặc tủ trung tâm báo cháy.
 3. Đấu nối dây âm (-) của đèn đến dây âm của nguồn điện hoặc tủ trung tâm báo cháy.
 4. Khi có tín hiệu báo cháy, đèn sẽ sáng để tạo ra hiệu ứng ánh sáng cảnh báo.

Nút ấn báo cháy:

 1. Nút ấn báo cháy thường là thiết bị mà người dùng có thể bấm để tạo ra tín hiệu báo cháy thủ công.
 2. Đấu nối dây dương (+) của nút ấn đến dây dương của nguồn điện hoặc tủ trung tâm báo cháy.
 3. Đấu nối dây âm (-) của nút ấn đến dây âm của nguồn điện hoặc tủ trung tâm báo cháy.
 4. Khi nút ấn báo cháy được bấm, nó sẽ phát ra tín hiệu báo cháy và kích hoạt cả chuông và đèn báo cháy.

Lưu ý:

 • Khi đấu nối các thiết bị trong hệ thống báo cháy, luôn tuân thủ hướng dẫn từ nhà sản xuất và các quy định an toàn.
 • Đảm bảo rằng cách đấu nối và lắp đặt đủ an toàn để tránh các nguy cơ về điện áp, cháy nổ hoặc thương tích cá nhân.
 • Kiểm tra hệ thống sau khi lắp đặt để đảm bảo rằng tất cả các thiết bị hoạt động đúng cách và tạo ra hiệu ứng cảnh báo như mong muốn.

Dưới đấy là sơ đồ hướng dẫn đấu nối chuông, đèn, nút ấn báo cháy tổ liên gia

hướng dẫn đấu nối cho tổ liên gia

Xem thêm tại:

Các loại đèn báo cháy thông dụng của FireSmart hiện nay